Roekeloos.co.zaRoekeloos.co.za

AFDELINGS

DIENSTE

TEKEN IN/UIT
op Roekeloos
se weeklikse nuusbrief!

Webwerf bepalings en voorwaardes

BOEKRAK

Stuur jou resensie vir ons by

Breederivier Taalburo

Die Breederivier Taalburo, wat reeds vir meer as 'n jaar lank op Robertson in die Wes-Kaap funksioneer, het in Februarie 2008 'n literÍre tak gestig ten einde amateur skrywers- en digters te help om hulle skryfwerk te evalueer en te ontwikkel.

Die diens is ook via die internet beskikbaar vir diegene wat nie in die omgewing van Robertson en omstreke woon nie. 'n Lys met tariewe is op aanvraag beskikbaar.

Die idee het ontstaan nadat amateurskrywers hulle skryfwerk - van gedigte tot kinderverhale - aan die Taalburo gestuur het vir kommentaar, proeflees en inligting hoe om dit te publiseer.

Van die skrywers het reeds probeer om hulle werk aan bestaande uitgewers voorgelÍ en is telkens teleurgestel omdat hulle werke nie vir publikasie aanvaar is nie.

Die Taalburo het van die werk aanvaar en begin om aan die skrywers 'n basiese evaluasie van hul skryfwerk te gee - oor die inhoud, vorm en styl, woordgebruik en so meer.

In September 2007 is 'n werkwinkel gehou waarin daar aan 'n groepie voornemende skrywers die basiese riglyne van die skryfkuns gegee is. Uit diť werkwinkel is die idee gebore om die diens verder uit te brei.

Die doel van die Skrywersburo is derhalwe:
Om amateurskrywers se werk te evalueer n.a.v. basiese riglyne wat saamgestel is uit werkwinkels, boeke oor skryfkuns, asook praktiese wenke van skrywers en digters - . Die evaluasie is nie-akademies en nie-literÍr van aard en is bloot 'n riglyn vir die skrywer om sy werk te verbeter.
Om skrywers se werk te proeflees en te redigeer met die oog op moontlike publikasie (die Breederivier Taalburo beskik oor proeflesers en redigeerders wat in die proses gebruik kan word - teen 'n bekostigbare tarief).
Om skrywers te help om hulle skryfwerk te laat publiseer of te help om dit self te publiseer (en indien nodig, ook te help om dit self te bemark).
Om, deur 'n jaarlikse skryfkompetisie, amateurskrywers aan te moedig om aan te hou skryf of om ander te oorreed om te begin skryf. Die kompetisies sal beoordeel word deur 'n paneel van amateurskrywers en persone wat kennis/belangstelling het van Afrikaanse sowel as Engelse letterkunde.
Om bogenoemde dienste te verskaf teen bekostigbare tariewe.

Om, indien werk na die mening van die Skrywersburo van uitstaande kwaliteit is, dit aan professionele digters/skrywers/uitgewers te stuur vir kommentaar. Om, aan die einde van elke jaar, 'n bundel saam te stel en uit te gee waarin lede van die Skrywersburo se werke gepubliseer sal word. Die bundel sal te koop wees en die geld sal gebruik word om die drukkoste te betaal.

Daar word verder beoog om 'n nuusbrief saam te stel met wenke en idees oor die skryfkuns, asook van moontlike skryfgeleenthede en skryfkompetisies wat elders aangebied word - dit sluit in tydskrifte, skryfgroepe en die internet. Die nuusbrief sal per e-pos aangestuur word of kan gepos word indien die skrywer die buro van gefrankeerde koeverte te voorsien.

'n Jaarlikse registrasiefooi is betaalbaar en by ontvangs hiervan, sal 'n grondwet waarin die doelstellings en regulasies van die Skrywersburo uiteengesit word, aan die lid ge-epos of gepos word. Lede sal ook enige werkwinkels of kursusse wat deur die Buro aangebied word, teen verminderde tariewe kan bywoon.

Skrywers wat via die internet van die diens gebruik wil maak, hoef nie die registrasiefooi te betaal nie. 'n Lys van bekostigbare tariewe is op aanvraag beskikbaar.

Die Skrywersburo sal in Robertson gevestig wees en sal maandeliks by die Anneks van die Robertson Museum vergader ten einde hulle skryfwerk voor te dra vir kommentaar. Die byeenkoms sal op 'n Saterdag gehou word ten einde alle lede die kans te gee om dit by te woon.

Meer inligting oor die Skrywersburo, asook die tariewe vir skryfwerk en ander toepaslike inligting, kan verkry word deur Anita te skakel by 078 293 9877 of per e-pos by skrywersburo@gmail.com of per landpos na Skrywersburo, Drommedarislaan 12, Robertson 6700.

Stuur gerus jou brokkie nuus, bydrae of reaksie vir ons. Ons plaas (amper) alles!

Maak jou stem dik op ons Forum, stuur jou kommentaar / bydrae na of faks dit na 0866668575.

© 1997 - 2006, Roekeloos.co.za, bydraers, skrywers en kunstenaars. Roekeloos.co.za besit kopiereg op alle inhoud vir die doel van publikasie, tensy anders aangedui, uitgesluit die kopiereg van sekere bydraes wat berus by die outeurs. - LET WEL: Die sienswyses hier uitgespreek en die grafiese materiaal wat hier vertoon word reflekteer nie noodwendig die mening van Roekeloos.co.za nie, maar slegs die van die betrokke skrywer, bydraer of kunstenaar.

0 - 9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W